Lista Aktualności Lista Aktualności

Konferencja i warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Nigdy nie jesteś zbyt młody, by zacząć uczyć się o drzewach

UWAGA! Zmiana terminu konferencji na 11.06.2019r.

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i organizatorów akcji ekologicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konferencji dla nauczycieli przyrodników, która odbędzie się 11.06.2019 r. o godz.15.30 w RODN “WOM” w Bielsku-Białej.

Program konferencji:

  1. Prezentacja różnorodnych form edukacji przyrodniczo-leśnej realizowanych przez Nadleśnictwo Bielsko w ramach Projektu edukacyjnego „Las dla nas. My dla lasu.” w okresie IV 2018 – IV 2019. (Irena Polok, Nadleśnictwo Bielsko).
  2. Testowanie wypracowanego, w ramach działań projektowych, rozwiązania w praktyce. Omówienie pilotażowego etapu obecności wystawy edukacyjnej w szkołach. (Gabriela Guściora-Konieczna, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. AK w Bielsku-Białej).
  3. Warsztaty dla uczestników konferencji – praca z wystawą i kartami pracy, opracowanymi przez nauczycieli sieci przyrodników i Nadleśnictwo Bielsko w ramach projektu „Las dla nas. My dla lasu.” (Irena Polok, Nadleśnictwo Bielsko; Barbara Michałek-Piernik, RODN “WOM” w Bielsku-Białej).

Szczegóły i zapisy na stronie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM:

https://www.wombb.edu.pl/?p=7768

21 marca rozpoczęły się tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Lasów. Tematem przewodnim obchodów w 2019 r. są lasy i edukacja, a hasło brzmi „Naucz się kochać lasy”.

Prowadzenie zajęć przyrodniczo-leśnych ma duże znaczenie dla przyszłości lasów, gdyż jak podkreślają w tym roku przedstawiciele ONZ: Nigdy nie jesteś zbyt młody, by zacząć uczyć się o drzewach.

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu edukacyjnego Nadleśnictwa Bielsko "Las dla nas. My dla lasu", dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach.