Lista Aktualności Lista Aktualności

Konkurs recytatorski "Zanurzeni w lesie"

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie recytatorskim

pt. "Zanurzeni w lesie", który odbędzie się 16 października 2018r.

Organizatorami konkursu są Nadleśnictwo Bielsko, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej.

Adresatami konkursu są miłośnicy literatury i przyrody ze szkół z terenu Nadleśnictwa Bielsko, zgrupowani w dwóch kategoriach:

1. uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,

2. uczniowie 7-8 klas szkoły podstawowej oraz 3 klas gimnazjum.

Przedmiotem konkursu jest recytacja utworów poetyckich i prozatorskich związanych z tematyką lasu. Na laureatów 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i leśne gadżety. Organizatorzy gwarantują posiłek podczas konkursu oraz atrakcję w postaci warsztatów dla uczestników.

Szkoły zgłaszają recytatorów poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej pod adresem: www.pbw.bielsko.pl w terminie: od 17 września do 5 października 2018 r.

Szczegóły w regulaminie poniżej.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Nadleśnictwa Bielsko „Las dla nas. My dla lasu.”, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach.