Asset Publisher Asset Publisher

Posiadamy certyfikaty FSC i PEFC

Potwierdzają prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach nadleśnictwa

Certyfikaty PEFC i FSC to najbardziej znane na świecie systemy poświadczające, że drewno wykorzystany do produkcji certyfikowanego wyrobu pochodzi z lasu, w którym prowadzona gospodarka uwzględnia zasady ochrony środowiska, aspekty społeczne i ekonomiczne.

 

Pierwszy certyfikat Gospodarki Leśnej FSC® Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach otrzymała 11 marca 1996 roku. Aktualny certyfikat – FSC® SGS-FM/COC-011541 ważny jest od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2024 roku. Certyfikat potwierdza że gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Katowice prowadzona jest racjonalnie, w poszanowaniu interesów lokalnych społeczności oraz poszanowaniu praw pracowniczych.

 

Nadleśnictwo Bielsko, jak i pozostałe nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,    posiada    ważny    od    21.12.2018r.    do    20.12.2021r.    certyfikat    PEFC o nr BVCPL/PEFCFM/10, wydany przez Bureau Veritas. Certyfikat potwierdza prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej uwzględniającej zarówno potrzeby społeczne jak i ekonomiczne, a przede wszystkim zapewniającej poszanowanie i ochronę środowiska naturalnego. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie systemów certyfikacji zaświadczających o prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej.

Monitoring stanu lasu - materiały na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach -TUTAJ