Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżki edukacyjne

Zapraszamy na beskidzkie szlaki

Ścieżka przyrodniczo – leśna  „Wapienica"

Położona jest w dolinie rzeki Wapienica na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Dolina Wapienicy".

 Trasa wycieczki rozpoczyna się obok kempingu „Monika" i parkingu z końcowym przystankiem autobusu MZK nr 16 położonych w Bielsku-Białej przy ul. Tartacznej. Ścieżka liczy ok. 3,5 km, a czas jej zwiedzania wynosi ok. 3-4 godzin.

  

Przystanki na ścieżce przyrodniczo-leśnej "Wapienica":
 

 • Obiekt 1   LAS
 •  
 • Obiekt 2   LAS BUKOWY
 •  
 • Obiekt 3   ŚRÓDLEŚNA ŁĄKA
 •  
 • Obiekt 4   OCHRONA POŻYTECZNEJ FAUNY
 •  
 • Obiekt 5  PRZEBUDOWA DRZEWOSTANÓW
 •  
 • Obiekt 6   ZAPORA WODNA WAPIENICA
 •  
 • Obiekt 7   MŁODNIK
 •  
 • Obiekt 8   MAŁA RETENCJA
 •  
 • Obiekt 9   POWALONE DRZEWO
 •  
 • Obiekt 10 POKROJE DRZEW ROSNĄCYCH W LESIE
 •  
 • Obiekt 11 WIELOPIETROWOŚĆ I WIELOGATUNKOWOŚĆ

    

 
 

 

Ścieżka biegnie poprzez drzewostany wielogatunkowe obok szkółki leśnej i kończy się na parkingu - końcowym przystanku autobusu MZK nr 16, gdzie znajduje się jej początek.

Korzystając z walorów przyrodniczych ścieżki, najbardziej atrakcyjnej w okresie wegetacji roślin, poznajemy najważniejsze gatunki drzew leśnych, krzewów i roślin zielonych. Wycieczka wzdłuż rzeki Wapienicy ma także walory rekreacyjne, a spacerując powinnyśmy pamiętać, że jesteśmy gośćmi w lesie, powinniśmy zachować ciszę, nie płoszyć zwierząt, nie schodzić ze ścieżek i nie używać ognia.  

 

 
ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA W GRUPIE KLIMCZOKA BESKIDU ŚLĄSKIEGO

 

         Grupa Klimczoka wchodząca w skład pasma Baraniej Góry stanowi najbardziej na północ wysuniętą część Beskidu Śląskiego.

Doskonałe zagospodarowanie turystyczne w postaci kilku schronisk górskich oraz kolejki gondolowej na Szyndzielnię powodują, że grupa Klimczoka jest terenem wyjątkowo atrakcyjnym w skali ogólnokrajowej.

Ścieżka dydaktyczna w grupie Klimczoka została wyznaczona w jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie fragmentów Beskidu Śląskiego. Obszar ten jest często i bardzo chętnie odwiedzany przez mieszkańców Bielska-Białej ze względu na dość łatwy i niedługi czas dojazdu. Dlatego wydawało się celowe zwrócenie uwagi osób wędrujących po tym terenie na istniejące walory przyrodnicze.

Zadaniem tej ścieżki jest nie tylko bezpośredni kontakt z naturą, lecz także zwrócenie uwagi na specyfikę przyrody górskiej (piętrowy układ roślinności, gatunki górskie) oraz przybliżenie szerszemu ogółowi społeczeństwa podstawowych zasad proekologicznej gospodarki leśnej. Bardzo ważnym celem jest zwrócenie uwagi na bioróżnorodność organizmów i konieczność jej ochrony oraz zagrożenia płynące z wykorzystywania zarówno gospodarczego, jak i rekreacyjnego. Ścieżka dydaktyczna, oprócz walorów poznawczych i edukacyjnych, ma za zadanie także ukazanie piękna przyrody i krajobrazu grupy Klimczoka.

Ścieżka dydaktyczna wytyczona została wzdłuż szlaków turystycznych, tak by w jak najmniejszym stopniu naruszyć naturalne układy biocenotyczne. Jednocześnie omawia najciekawsze miejsca oraz najbardziej charakterystyczne i najczęściej spotykane organizmy, które można tu obserwować.

 

 Ścieżka dydaktyczna w grupie Klimczoka Beskidu Śląskiego wraz z legendą

 

I odcinek - początek ścieżki dydaktycznej przebiega dnem doliny Wapienicy, ulicą Tartaczną w kierunku zbiornika zaporowego Wapienica

II odcinek - Szczyt Klimczoka oraz szczytowego kopca Błatniej

III odcinek - Błatnia aż do Zapory Wapienica