Asset Publisher Asset Publisher

Projekt "Las dla nas. My dla lasu."

Projekt "Las dla nas. My dla lasu."

Nadleśnictwo Bielsko realizuje od kwietnia 2018 do kwietnia 2019 projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Projekt edukacyjny „Las dla nas. My dla lasu.” obejmuje szereg działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców z terenów Nadleśnictwa Bielsko. Działania zostały przeprowadzone w ramach dwóch kategorii:

Pierwsza z nich to „Las dla nas.” – to podkreślenie tego co daje nam las, tego jak możemy czerpać z jego bogactwa. To uświadamianie ogromu różnorodności biologicznej naszych lasów i wszystkich funkcji lasów. Wśród wydarzeń znajdują się liczne akcje informacyjne m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży, wystawy, ulotki, konferencja, konkurs recytatorski.

Druga kategoria pod szyldem „My dla lasu.” to pokazanie, że każdy z nas może działać na rzecz przyrody i środowiska naturalnego. Działania obejmują m. in. sadzenie drzew, akcję "Budka" i "Nietoperz" (tj. skręcanie przez grupy dzieci i młodzieży budek dla ptaków i nietoperzy) oraz akcję dokarmiania ptaków zimą.

W ramach projektu od kwietnia 2018 zostały zrealizowane następujące akcje i warsztaty:

- Akcja sadzenia lasu w leśnictwie Straconka

- warsztaty w Izbie edukacji leśnej oraz w szkołach/przedszkolach

- Konkurs recytatorski "Zanurzeni w lesie"

- Akcja skręcania budek dla ptaków"Budka"

- Akcja skręcania schronów dla nietoperzy "Nietoperz"

 

- Akcja "Dokarmiamy ptaki zimą"

- Akcja robienia własnoręcznych ozdób choinkowych

 

Dodatkowo został wydany folder edukacyjny "Dzikie zwierzęta wokół nas - jak możemy pomóc a nie szkodzić" oraz została opracowana wystawa edukacyjna będąca wsparciem formalnej edukacji przyrodniczo-leśnej w szkołach z terenu Nadleśnictwa.