Wydawca treści Wydawca treści

Projekt "Las dla nas. My dla lasu."

Projekt "Las dla nas. My dla lasu."

Nadleśnictwo Bielsko rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Projekt edukacyjny „Las dla nas. My dla lasu.” obejmuje szereg działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców z terenów Nadleśnictwa Bielsko. Działania zostaną przeprowadzone w ramach dwóch kategorii:

Pierwsza z nich to „Las dla nas.” – to podkreślenie tego co daje nam las, tego jak możemy czerpać z jego bogactwa. To uświadamianie ogromu różnorodności biologicznej naszych lasów i wszystkich funkcji lasów. Wśród wydarzeń znajdują się liczne akcje informacyjne m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży, wystawy, ulotki, konferencja, konkurs recytatorski.

Druga kategoria pod szyldem „My dla lasu.” to pokazanie, że każdy z nas może działać na rzecz przyrody i środowiska naturalnego. Działania obejmują m. in. sadzenie drzew, akcję "Budka" i "Nietoperz" (tj. skręcanie przez grupy dzieci i młodzieży budek dla ptaków i nietoperzy) oraz akcję dokarmiania ptaków zimą.

Zapraszamy do udziału w projekcie. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży można zgłaszać na:

- warsztaty w Izbie edukacji leśnej

- Akcję "Budka"

- Akcję "Nietoperz"

- Akcję "Dokarmiamy ptaki zimą"

- Akcję robienia własnoręcznych ozdób choinkowych

pod numerem telefonu: 33 818 31 69 wew. * 673

Projekt trwa do 30.04.2019r.