Ścieżka biegowa w Dolinie Wapienicy

Ścieżka biegowa położona jest w Nadleśnictwie Bielsko w Dolinie Wapienicy.